Back up 31.10-2018

Thành Phát Giá Sỉ

Bảng Giá Ngày : 31 /10 / 2018

 BẢNG GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

 

=>  Máy Zin Nguyên Bản 100%

=> Không Bán Hàng Thay Vỏ

 

ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10

Thành Phố Hồ Chí Minh

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Hotline: 0941 999919 (Phong)

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PHỤ KIỆN GHI CHÚ
iPhone 6
iPhone 6   16GB     GRAY   Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6   16GB     SILVER     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6   16GB     GOLD     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6   64GB     GRAY    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6   64GB     SILVER     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6   64GB     GOLD    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus
iPhone 6  Plus 16GB   GRAY    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 16GB   SILVER    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 16GB   GOLD    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 64GB   GRAY
 Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 64GB   SILVER    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus  64GB   GOLD     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 128GB  GOLD 
  Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 128GB   GRAY   Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  Plus 128GB  SILVER     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S
iPhone 6S   16GB    GRAY    Máy Zin  99% HẾT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   16GB   SILVER     Máy Zin  99% HẾT J/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   16GB    ROSE     Máy Zin  99% 4.400.000  J/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   16GB    GOLD     Máy Zin  99% 4.500.000  J/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   32GB    GRAY    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   32GB   SILVER    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S    32GB   ROSE    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S    32GB   GOLD      Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S    64GB    GRAY     Máy Zin  99% 5.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   64GB    SILVER    Máy Zin  99% 5.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   64GB    ROSE    Máy Zin  99% 5.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S   64GB    GOLD     Máy Zin  99% 5.500.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plus 16GB   GRAY    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB   SILVER    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB   ROSE     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB   GOLD     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB   GRAY     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB  SILVER
  Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB   ROSE 
  Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB   GOLD     Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 128GB  GRAY   Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7
iPhone 7   32GB     BLACK   Máy Zin  99% 7.000.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7   32GB     SILVER    Máy Zin  99% 6.800.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7   32GB     ROSE   Máy Zin 99% 6.800.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7   32GB     GOLD     Máy Zin  99% 7.100.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB      JET BLACK    Máy Zin  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB    JET BLACK    Máy Zin  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB    BLACK    Máy Zin  99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB   SILVER    Máy Zin  99% 7.900.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB    ROSE     Máy Zin  99% 7.800.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB     RED    Máy Zin  99% HÊT VN/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  256GB    BLACK    Máy Zin  99% 8.700.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  256GB    RED    Máy Zin  99% HÊT VN/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 plus
iPhone 7 Plus 32GB   BLACK    Máy Zin  99% 10.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB   SILVER    Máy Zin  99% 10.100.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB   ROSE    Máy Zin  99% 10.100.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB   GOLD    Máy Zin  99% 10.400.000  LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB   BLACK    Máy Zin  99% 11.100.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB    JET    Máy Zin  99% HÊT  LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB  SILVER   Máy Zin 99% 10.900.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB   ROSE    Máy Zin  99% 10.800.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB   GOLD    Máy Zin 99% 11.100.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB   RED
  Máy Zin  99% 11.700.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB   BLACK
 Máy Zin 99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB   JET   Máy Zin  99% HÊT AE/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB   SILVER   Máy Zin 99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB   ROSE    Máy Zin  99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB   GOLD   Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8
iPhone 8   64GB     GRAY
 Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8   64GB    SILVER   Máy Zin 99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8   64GB     GOLD    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8   256GB    GRAY    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8   256GB    SILVER    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8  256GB     GOLD    Máy Zin 99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus   64GB    GRAY
  Máy Zin  99% 14.000.000 LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus  64GB   SILVER    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus   64GB   GOLD    Máy Zin 99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus 64GB    RED
  Máy Zin  99% 14.800.000 LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus  256GB   GRAY    Máy Zin  99% HẾT VN/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus  256GB   SILVER   Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus  256GB   GOLD    Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X
iPhone X     64GB     GRAY
  Máy Zin 99% 16.900.000 TA/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X     64GB      SILVER    Máy Zin 99% 17.200.000 TA/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X     256GB    GRAY 
 Máy Zin  98’9% HẾT LL/A Không phụ kiện Còn BH
iPhone X     256GB   SILVER
  Máy Zin  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X    256GB    SILVER
  Máy Zin 98% HÊT ZP/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone XS Max
iPhone Xs Max  64GB  GRAY
 Máy Mới
Nguyên Seal HÊT LL/A FULLBOX CHECK OK
iPhone Xs Max  256GB  GOLD 
 Máy Mới
Nguyên Seal HÊT ZA/A FULLBOX       2 Sim
IPAD
iPad Air 1 16GB 4G  Wifi SILVER    Máy Zin  99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 1 16GB 4G  Wifi GRAY     Máy Zin  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 1 16GB 4G  Wifi GOLD   Máy Zin  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 16GB 4G Wifi SILVER
 Máy Zin  99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 16GB 4G  Wifi GRAY 
 Máy Zin  99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 16GB 4G  Wifi GOLD   Máy Zin  99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 32GB 4G  Wifi GRAY   Máy Zin  99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 32GB 4G  Wifi GOLD   Máy Zin  99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 32GB 4G Wifi SILVER Máy Zin  99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad MiNi 2 16GB WifiSILVER  Máy Zin  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Pro(9.7) 32GB 4G GOLD   Máy Zin  98% 8.500.000 LL/A Không phụ kiện Còn BH

Thông Tin Tài Khoản

– Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

– SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ

– BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2

– Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

– Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2