Backup 28-4-2020

Thành Phát Giá Sỉ

Bảng Giá iPhone Ngày : 26/4/2019

 BẢNG GIÁ CHO CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10

Thành Phố Hồ Chí Minh

GIAO HÀNG NHANH

Hotline: 0941 999919 (Phong)

 

VIETCOMBANK : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

SACOMBANK : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh ĐBP

BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 Tháng 2

SCB :  17184999999   TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Đông

AGRIBANK: 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

ACB :  997388888   TRUONG VAN SAU ,Phòng Giao Dịch Ngô Gia Tự

LIÊN VIỆT POST BANK : 030809999999 TRUONG VAN SAU

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY GHI CHÚ PHỤ KIỆN
iPhone 6S Plus 
 6S Plus 64GB   ĐEN Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 6S Plus 64GB   TRẮNG  Zin Nguyên Bản 99% 4.200.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 6S Plus 64GB   HỒNG  Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 6S Plus 64GB   VÀNG  Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone 7 Plus
 7 Plus 32GB     ĐEN   Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 7 Plus 32GB    TRẮNG Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 7 Plus 32GB     HỒNG Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 7 Plus 32GB     VÀNG Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 7 Plus 128GB   HỒNG   Zin Nguyên Bản 99% 6.300.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 7 Plus 128GB  TRẮNG
Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 7 Plus 128GB   VÀNG 
Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone 8 Plus
 8  Plus 64GB    ĐEN
Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 64GB   TRẮNG  Zin Nguyên Bản  99% 0  LL  Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 64GB    VÀNG Zin Nguyên Bản  99% 0  LL  Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 64GB    ĐỎ Zin Nguyên Bản  99% 0  LL  Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 256GB  ĐEN Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 256GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 256GB  VÀNG Zin Nguyên Bản  99% 0  LL  Hết Bảo Hành Máy Trần
 8  Plus 256GB  ĐỎ Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone X 
 X  64GB    ĐEN Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 X  64GB    TRẮNG Zin Nguyên Bản  99% 9.500.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 X  256GB   ĐEN Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 X  256GB   TRẮNG Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone XR
 XR  64GB   ĐEN  Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XR  64GB  TRẮNG     Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XR  64GB   VÀNG Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XR  64GB   XANH    Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XR  64GB   ĐỎ Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XR 64GB   CAM Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone XS
 XS 64GB  ĐEN
Zin Nguyên Bản 99% 10.700.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS 64GB  TRẮNG     Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS  64GB  VÀNG     Zin Nguyên Bản 99% 11.300.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS 256GB  ĐEN 
Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS 256GB  TRẮNG 
   Zin Nguyên Bản 99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS  256GB  VÀNG     Zin Nguyên Bản 99% LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone XS Max
 XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản 99% 13.200.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 Xs Max  64GB TRẮNG    Zin Nguyên Bản 99% 13.300.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản 99% 13.900.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS Max 256GB ĐEN      Zin Nguyên Bản 99% 14.300.000 EU Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS Max 256GB TRẮNG    Zin Nguyên Bản 99% 14.700.000 EU Hết Bảo Hành Máy Trần
 XS Max 256GB  VÀNG     Zin Nguyên Bản 99% 15.500.000 LL Hết Bảo Hành Máy Trần
iPhone 11
 iPhone 11 – 64GB  ĐEN Zin Nguyên Bản 99,99% 14.100.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 64GB   ĐỎ Zin Nguyên Bản 99,99% 14.100.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 64GB  TÍM Zin Nguyên Bản 99,99% 14.100.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 64GB VÀNG Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 64GB  XANH Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 128GB  ĐEN Zin Nguyên Bản 99,99% 15.200.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 128GB TRẮNG Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 128GB   ĐỎ Zin Nguyên Bản 99,99% 15.200.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 128GB  TÍM Zin Nguyên Bản 99,99% 15.200.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 128GB VÀNG Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 – 128GB  XANH Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
iPhone 11 Pro
 iPhone 11 Pro  64GB  ĐEN Zin Nguyên Bản
99,99% 19.000.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro 64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản
99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro 64GB  VÀNG Zin Nguyên Bản
99,99% 19.900.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro 64GB  XANH Zin Nguyên Bản
99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro  256GB  ĐEN Zin Nguyên Bản 99,99% 22.200.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro 256GB TRẮNG Zin Nguyên Bản
99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro 256GB  VÀNG Zin Nguyên Bản 99,99% 23.200.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
 iPhone 11 Pro 256GB  XANH Zin Nguyên Bản 99,99% LL Còn Bảo Hành Máy Trần
iPhone 11 Pro Max
11  Pro Max  64GB   ĐEN Zin Nguyên Bản 99,99% 21.900.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  64GB   TRẮNG Zin Nguyên Bản 99,99% 0 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  64GB    VÀNG Zin Nguyên Bản 99,99% 22.600.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  64GB    XANH Zin Nguyên Bản 99,99% 22.700.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  256GB   ĐEN Zin Nguyên Bản 99,99% 24.700.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  256GB  TRẮNG Zin Nguyên Bản 99,99% 25.300.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  256GB   VÀNG Zin Nguyên Bản 99,99% 25.300.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
11  Pro Max  256GB   XANH Zin Nguyên Bản 99,99% 25.400.000 LL Còn Bảo Hành Máy Trần
iPad
iPad Zin Nguyên Bản  99% 0 LL Hết Bảo Hành Máy Trần

  

  • Máy Zin Nguyên Bản Apple , ko thay thế linh kiện 
  • Hàng chuẩn đẹp 99%,  không thay vỏ , không ép kính
  • Bao test 7 ngày với khách tại TPHCM , 10 ngày với Khách Tỉnh 
  • Không Bảo Hành các trường hợp mất nguồn , icloud , mất imei , treo cáp kể cả còn tem.

  Thông Tin Tài Khoản

 – Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

 – SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ

 – BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2

 – Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

 – Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2