Backup 6-10-2018

Thành Phát Giá Sỉ

Bảng Giá Ngày : 5 /9 / 2018

 BẢNG GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

Hotline: 0941 999919 (Phong)

ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10

Thành Phố Hồ Chí Minh

GIAO HÀNG TẬN NƠI

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 6
iPhone 6  16GB  GRAY  zin all – new  99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  16GB SILVER  zin all -new  99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  16GB GOLD  zin all -new  99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  64GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  64GB SILVER  zin all -new  VT HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 64GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus 16GB GRAY zin all -new  98’9% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 16GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 16GB GOLD zin all -new  98’9% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 64GB GRAY zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 64GB SILVER zin all -new  98’9% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 64GB GOLD  zin all -new  98’9% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 128GB GOLD  zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 128GB GRAY  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 128GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S
iPhone 6S –16GB GRAY  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB SILVER  zin all -new  98% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB    ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB    ROSE  zin all -new  VT HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB    GOLD  zin all -new 98% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 32GB   GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 32GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S –  32GB   ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S –  32GB   GOLD   zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S  – 64GB   GRAY  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 64GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 64GB  ROSE zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 64GB   GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plus 16GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB ROSE  zin all – Lock HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB GOLD  zin all -new  VT HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB GOLD  zin all -new  99% HÊT  VN/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB GRAY  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB ROSE  zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 128GB GRAY  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7
iPhone 7  32GB BLACK zin all -new  99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB SILVER  zin all -new  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB   GOLD  zin all -new  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB JET BLACK zin all -new  99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB JETBLACK zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB ROSE  zin all -new  98% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB RED zin all -new  99% HÊT VN/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 7 plus
iPhone 7 Plus 32GB BLACK zin all -new  99% 10.600.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB ROSE zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB GOLD zin all -new  99% 10.600.000  LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB BLACK zin all -new  99% 11.600.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB JET zin all -new  98% HÊT  LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB SILVER zin all -new 99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB SILVER zin all -new 99.99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB ROSE zin all -new 99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB ROSE zin all -new 99.99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB RED zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB RED zin all -new  99.99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB BLACK zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB JET zin all -new  99% HÊT AE/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB ROSE zin all -new  99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8
iPhone 8 – 64GB GRAY zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 64GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 64GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus – 64GB GRAY zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus – 64GB GRAY zin all – new 99.99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus – 64GB SILVER zin all – 99% HÊT LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus – 64GB GOLD zin all –  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus – 64GB GOLD zin all – 99,99% HÊT LL/A Không phụ kiện CÒN BH
iPhone 8 Plus- 256GB GRAY zin all -new  99% HÊT VN/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus- 256GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus- 256GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X
iPhone X – 64GB GRAY zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 64GB SILVER zin all -new  98% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 256GB GRAY zin all -new  99%  HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 256GB SILVER zin all -new  99’9%
19.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 256GB SILVER zin all – new 98
18.500.000 ZP/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone XS Max
iPhone Xs Max – 64GB GRAY zin all -new 
HÊT LL/A FULLBOX CHECK OK
IPAD
iPad Air 1 16GB 4G  Wifi SILVER  zin all 99% HÊT J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 1 16GB 4G  Wifi GRAY   zin all 99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 1 16GB 4G  Wifi GOLD zin all 99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 16GB 4G  Wifi SILVER  zin all 99% 5.200.000 J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 16GB 4G  Wifi GRAY   zin all 99% 5.200.000 J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 16GB 4G  Wifi GOLD zin all 99% 5.400.000
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 32GB 4G  Wifi GRAY zin all 99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 32GB 4G  Wifi GOLD zin all 99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad Air 2 32GB 4G  Wifi SILVER zin all 99% HÊT
J/A Không phụ kiện CHECK OK
iPad MiNi 3  16GB 4G Wifi SILVER zin all 99% HÊT EU/A Không phụ kiện CHECK OK

Thông Tin Tài Khoản

– Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

– SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ

– BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2

– Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

– Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2