Bản Lưu 1

 

Thành Phát Giá Sỉ

Bảng Giá Ngày : 26 / 10 / 2017

 

 BẢNG GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

Hotline: 0941 999919 (Phong)

 

ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10, Thành Phố Hồ Chí Minh

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

 

IPHONE 5S
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 5S – 16GB GRAY      ( Nguyên Zin ) 2.900.000 J/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 5S – 16GB SILVER   (Nguyên Zin) 2.900.000 J/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 5S – 16GB GOLD     (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 5S – 32GB GRAY       (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 5S – 32GB SILVER    (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 5S – 32GB GOLD    (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6
IPHONE 6 – 16GB GRAY     (Nguyên Zin) 5.100.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 16GB SILVER  (Nguyên Zin) 5.100.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 16GB GOLD    (Nguyên  Zin) 5.300.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 64GB GRAY     (Nguyên Zin) 6.200.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 64GB SILVER  (Nguyên Zin) 6.200.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 64GB GOLD      (Nguyên Zin) 6.400.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 128GB GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 – 128GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus
IPHONE 6 Plus 16GB GRAY   (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 16GB SILVER   (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 16GB GOLD   (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 64GB GRAY   (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 64GB SILVER   (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 64GB GOLD  (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 128GB GOLD    (Nguyên Zin)
8.400.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus 128GB GRAY   (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6 Plus128GB SILVER   (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S
IPHONE 6S –16GB GRAY     (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 98%
IPHONE 6S – 16GB SILVER  (Nguyên Zin) 6.200.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 6S – 16GB    ROSE    (Nguyên Zin) 6.300.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 6S – 16GB    GOLD   (Nguyên Zin) 6.400.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S – 32GB   GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S – 32GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 6S –  32GB   ROSE  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 6S –  32GB   GOLD   (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S  – 64GB   GRAY   (Nguyên Zin) 8.350.000 X/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S – 64GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 X/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S – 64GB  ROSE    (Nguyên Zin) 8.550.000 X/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S – 64GB   GOLD   (Nguyên Zin) 0 X/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S PLUS
IPHONE 6S Plus 16GB ROSE (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 98%
IPHONE 6S Plus 16GB GOLD (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 98%
IPHONE 6S Plus 16GB ROSE (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S Plus 16GB GOLD (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S Plus 16GB SILVER (NEW 100%) 8.500.000 LL/A CÒN HÀNG Chưa Active
IPHONE 6S Plus 64GB GRAY (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S Plus 64GB ROSE (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 98%
IPHONE 6S Plus 64GB ROSE (Nguyên Zin)
0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 6S Plus 64GB GOLD (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 7
iPhone 7  32GB BLACK      (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  32GB SILVER       (Nguyên Zin) 0  LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  32GB ROSE      (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  32GB   GOLD       (Nguyên Zin) 0  LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  128GB BLACK   (Nguyên Zin) 0  LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  128GB JETBLACK  (Nguyên Zin) 0
LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  128GB SILVER  (Nguyên Zin)  0  LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  128GB ROSE  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7  128GB GOLD  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPHONE 7 PLUS
iPhone 7 Plus 32GB BLACK  (Nguyên Zin) 13.600.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 32GB SILVER (Nguyên Zin) 13.300.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 32GB ROSE  ( Nguyên Zin) 13.300.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 32GB GOLD  ( Nguyên Zin) 14.500.000  LL/A  CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 128GB BLACK (Nguyên Zin) 15.400.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 128GB JET   (Nguyên Zin) 15.200.000  LL/A  CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 128GB SILVER (Nguyên Zin) 15.300.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 128GB ROSE (Nguyên Zin ) 15.200.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 128GB GOLD (Nguyên Zin) 15.400.000 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPhone 7 Plus 128GB RED (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
IPAD
iPad 3  64GB 4G TRẮNG ( Nguyên Zin ) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPad Air 2  16GB 4G GOLD ( Nguyên Zin ) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%
iPad Air 2  16GB 4G GRAY( Nguyên Zin ) 0 LL/A CÒN HÀNG Zin 99%

Thông Tin Tài Khoản

– Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

– SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ

– BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2

– Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

– Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2