Bản lưu 21-3-2018

Thành Phát Giá Sỉ

Bảng Giá Ngày : 20 / 3 / 2018

 BẢNG GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

Hotline: 0941 999919 (Phong)

ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10

Thành Phố Hồ Chí Minh

GIAO HÀNG TẬN NƠI

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 6
iPhone 6  16GB  GRAY  zin all – new  99% 4.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  16GB SILVER  zin all -new  99% 4.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  16GB GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  64GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6  64GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone  64GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus 16GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 16GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 16GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 64GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 64GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 64GB GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 128GB GOLD  zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus 128GB GRAY  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6 Plus128GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S
iPhone 6S –16GB GRAY  zin all -new  99% 5.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB    ROSE  zin all -new  99% 5.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 16GB    GOLD  zin all -new  99% 5.500.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 32GB   GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 32GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S –  32GB   ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S –  32GB   GOLD   zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S  – 64GB   GRAY  zin all -new  99% 6.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 64GB SILVER  zin all -new  99% 6.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 64GB  ROSE zin all -new  99% 6.500.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S – 64GB   GOLD  zin all -new  99% 6.600.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plus 16GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 16GB GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB GRAY  zin all -new  99% 8.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB ROSE  zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 6S Plus 64GB GOLD  zin all -new  99% 8.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7
iPhone 7  32GB BLACK zin all -new  99% 8.600.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB SILVER  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB ROSE  zin all -new  99% 8.400.000  LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  32GB   GOLD  zin all -new  99% 8.600.000  LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB BLACK zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB JETBLACK zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB ROSE  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB GOLD  zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7  128GB RED zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 plus
iPhone 7 Plus 32GB BLACK zin all -new  99% 11.400.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB SILVER zin all -new  99% 11.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB ROSE zin all -new  99% 11.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 32GB GOLD zin all -new  99% HÊT  LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB BLACK zin all -new  99% 13.200.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB JET zin all -new  99% HÊT  LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB SILVER zin all -new  99% 13.200.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB ROSE zin all -new  99% 12.700.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 128GB RED zin all -new  99%
13.800.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB BLACKzin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 Plus 256GB GOLDzin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8
iPhone 8 – 64GB GRAY zin all -new  99%
13.300.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 64GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 64GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus – 64GB GRAY zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus – 64GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus – 64GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus- 256GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus- 256GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 Plus- 256GB GOLD zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X
iPhone X – 64GB GRAY zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 64GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 256GB GRAY zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone X – 256GB SILVER zin all -new  99% HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK

 

Thông Tin Tài Khoản

– Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

– SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ

– BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2

– Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

– Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2