Bản Lưu

Thành Phát Giá Sỉ

Báo Giá iPhone Cũ Zin Nguyên Bản Cho Cửa Hàng Đại Lý

Anh Chị lấy Số Lượng gọi trực tiếp sẽ có giá tốt

Bảng Giá Ngày : 12/7/2017

Hotline: 0941 999919 (Phong)

ĐC: 647 Lê Hồng Phong F10, Q10, Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Cập nhật 12-07 cho ACE Cửa hàng dể báo khách

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

 

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

 

IPHONE 5S
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 5S – 16GB GRAY (Nguyên Zin) 2.750.000 ll/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 5S – 16GB SILVER (Nguyên Zin) 2.750.000 ll/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 5S – 16GB GOLD (Nguyên Zin) 2.950.000 ll/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 5S – 32GB GRAY (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 5S – 32GB SILVER (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 5S – 32GB GOLD (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6
IPHONE 6 – 16GB GRAY  (Nguyên Zin) 5.100.000 LL/A CÒN HÀNG Cũ 99%
IPHONE 6 – 16GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 J/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 – 16GB GOLD  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 – 64GB GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG Cũ 99%
IPHONE 6 – 64GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 – 64GB GOLD  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 – 128GB GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 – 128GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus
IPHONE 6 Plus – 16GB GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 16GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 16GB GOLD  (Nguyên Zin) 7.200.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 64GB GRAY (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 64GB SILVER (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 64GB GOLD  (Nguyên Zin)
0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 128GB GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6 Plus – 128GB SILVER  (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S
IPHONE 6S – 16GB GRAY  (Nguyên Zin) 6.500.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S – 16GB SILVER  (Nguyên Zin) 6.500.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 16GB ROSE  (Nguyên Zin) 6.600.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 6S – 16GB GOLD  (Nguyên Zin) 6.800.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S – 64GB GRAY  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S – 64GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S – 64GB ROSE  (Nguyên Zin) 9.100.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S – 64GB GOLD  (Nguyên Zin) 8.900.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S PLUS
IPHONE 6S Plus – 16GB GRAY  ( Nguyên Zin ) 0 LL/A CÒN HÀNG 98%
IPHONE 6S Plus – 16GB SILVER  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S Plus – 16GB ROSE  (Nguyên Zin) 8.100.000 LL/A CÒN HÀNG 98%
IPHONE 6S Plus – 16GB GOLD  (Nguyên Zin) 8.100.000 LL/A CÒN HÀNG 98%
IPHONE 6S Plus – 64GB GRAY  (Nguyên Zin) 10.950.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S Plus – 64GB SILVER  (NguyênZin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S Plus – 64GB ROSE  (Nguyên Zin)
0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 6S Plus – 64GB GOLD  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG 99%
IPHONE 7
iPhone 7  32GB BLACK  (Nguyên Zin) 0 VN/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7  32GB SILVER  (Nguyên Zin) 0  LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7  32GB ROSE  (Nguyên Zin) 11.300.000
LL/A CÒN HÀNG  99%
iPhone 7  32GB GOLD  (Nguyên Zin)  0  LL/A CÒN HÀNG  99%
iPhone 7  128GB BLACK  (Nguyên Zin)  0  LL/A CÒN HÀNG 98%
iPhone 7  128GB JETBLACK (Nguyên Zin) 12.600.000
LL/A CÒN HÀNG  99%
iPhone 7  128GB SILVER  (Nguyên Zin)  0  LL/A CÒN HÀNG  99%
iPhone 7  128GB ROSE  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG  99%
iPhone 7  128GB GOLD  (Nguyên Zin) 0 LL/A CÒN HÀNG  99%
IPHONE 7 PLUS
iPhone 7 Plus – 32GB BLACK  ( Nguyên Zin ) 14.550.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 32GB SILVER ( Nguyên Zin ) 14.550.000 LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 Plus – 32GB ROSE  ( Nguyên Zin ) 14.450.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPhone 7 Plus – 32GB GOLD  ( Nguyên Zin ) 0  LL/A   CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 Plus – 256GB BLACK  ( Nguyên Zin ) 16.900.000 LL/A  CÒN HÀNG  98%
iPhone 7 Plus – 128GB JETBLACK ( Nguyên Zin ) 0  LL/A   CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 Plus – 128GB SILVER  ( Nguyên Zin ) 0 LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 Plus – 128GB ROSE ( Nguyên Zin ) 0 LL/A  CÒN HÀNG  99%
iPhone 7 Plus – 256GB GOLD  ( Nguyên Zin ) 18.800.000 LL/A  CÒN HÀNG  99%
IPAD
iPAD 3  – 64GB 4G TRẮNG ( Nguyên Zin ) 4.100.000 LL/A CÒN HÀNG 99%
iPAD 4  – 32GB 4G ĐEN ( Nguyên Zin ) 0  LL/A   CÒN HÀNG 99%

MÁY MỚI :

7 Plus 256Gb Gold Fullbox New Actived : 18tr9

7 Plus 256Gb Silver Fullbox New Actived : 18tr8

Thông Tin Tài Khoản

– Vietcombank : 0421003844001 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phú Thọ

– SacomBank : 060145611795 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Điện Biên Phủ

– BIDV : 14710000184019 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh 3 tháng 2

– Agribank : 1940205103286 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Hiệp Phước

– Đông Á : 0109051899 TRUONG VAN SAU , Chi Nhánh Phòng Giao Dịch 3 tháng 2